Životná a umelecká dráha Štěpána Raka je podrobne zmapovaná v rade encyklopédií, v rozhovoroch našich i zahraničných televízií, v rozhlase aj novinách. Pripomeňme aspoň to najpodstatnejšie z posledných rokov. V roku 2000 bol Štěpán Rak vymenovaný historicky prvým vysokoškolským profesorom gitary Českej republiky. Titul mu udelil prezident Václav Havel.

V roku 2001 bol ako prvý gitarista na svete pozvaný k sólovému vystúpeniu na slávnom moskovskom konzervatóriu P.I.Čajkovského. Ohlas koncertu, ktorého sa zúčastnili špičky ruského hudobného života, bol celkom mimoriadny a vyústil v ďalšie pozvanie. V tom istom roku vystúpil spoločne s Alfredom Sváčkom v Mexiku s koncertným projektom k pocte J.A. Komenského VIVAT COMENIUS. Bolo to už štvrté spoločné turné týchto umelcov na americkom kontinente.
V roku 2002 vystupuje Štěpán Rak opäť na konzervatóriu v Moskve a na prestížnom svetovom festivale Moskovská jeseň. Ku 73. krajinám, ktoré do tej doby sa svojou gitarou navštívil, pribudlo v tomto roku ešte Japonsko.
V roku 2003 vychádza spoločná kniha Jaroslavy Urbanovej a Štěpána Raka KYTARA, MÁ LÁSKA. Je venovaná veľkej osobnosti, zakladateľovi slovenskej gitarové školy, profesorovi Štěpánovi Urbanovi.
Vo februári roku 2004 bol Štěpán Rak ako prvý český gitarista pozvaný na koncertné vystúpenie do Číny. V Pekingu oslnil svojim koncertom Chvála čaje. V marci 2004 sa stal hosťom medzinárodného gitarového festivalu Svetoví majstri gitary, ktorý sa konal v Kalifornii v USA, kde sa s veľkým ohlasom stretla Rakova celovečerná suita pre sólovú gitaru Dvadsaťtisíc míľ pod morom.
Počas roka 2005 navštívil so svojou gitarou rad krajín aj mnoho miest našej republiky v rámci osláv svojho jubilea.
V novembri 2006 bol Štěpán Rak obdarovaný svetovým unikátom – dielom sochára Jána Řeřichu, kamennou gitarou. Táto gitara má úplne výnimočné rezonančné vlastnosti, ktoré Štěpán Rak využíva vo svojom projekte KYTAROTERAPIE.

Koncom novembra 2007 oslávil koncertom na HAMU štvrťstoročie gitary, ktorú v roku 1982 na HAMU založil. Významným okamihom bolo vystúpenie 4.11. 2007 vo Florencii v Galérii Uffizi, kde spoločne s Alfredom Sváčkom vykonali Komenského Všeobecnú poradu pred obrazom Komenského od samotného Rembrandta. Neskôr v decembri došlo k vydaniu výberu z Komenského diela Všeobecné porady o náprave ľudských vecí, ktorú obaja umelci pokrstili.
Štěpán Rak je osobnosťou, ktorá si svojich poslucháčov podmaní intenzitou zážitku, interpretačným majstrovstvom a absolútnym splynutím interpréta a skladateľa v jednej osobe s dušou hudby.

Prihlásenie