Akcie

Na základe žiadosti Ústredného krízového štábu v súvislosti so šírením ochorenia CoVID-19 prijalo mesto Prešov preventívne opatrenia: mesto Prešov ruší spoločenské, kultúrne a športové podujatia. Na základe toho Prešovské združenie klasickej gitary oznamuje, že termín konania 10. ročníka medzinárodného festivalu Prešovské dni klasickej gitary (11. – 13. 3. 2020) sa ruší. Organizačný tím účastníkom festivalu už zaplatené účastnícke poplatky pošle späť v čo najkratšom čase. Veríme, že sa nám podarí v budúcnosti nájsť náhradný termín konania festivalu. Za pochopenie ďakujeme

Prihlásenie