Prihláška

    Prijímanie online prihlášok na festival Prešovské dni klasickej gitary 2019 bolo ukončené. Prihlášky bolo možné podať najneskôr do 10. marca 2019. Pre podrobné informácie prosím kontaktujte p. Valéra Futeja.

    Prihlásenie