Pražské gitarové kvarteto bolo založené na Pražskom konzervatóriu hudby v roku 1984 a čoskoro získalo uznanie divákov doma i v zahraničí. Ako prvotriedny súbor ktorého jednotlivými členmi sú laureáti medzinárodných súťaží, sa kvarteto úspešne objavilo na mnohých hudobných a gitarových festivaloch v celej Európe, USA a na Strednom východe. Počas svojej tridsaťročnej existencie urobilo PGQ veľa rozhlasových a televíznych nahrávok a niekoľko CD.

Kritici sa jednotne zhodujú a chvália virtuozitu jednotlivých členov kvarteta, predovšetkým homogénnosť ich zvuku, jednotnosť, atraktívnosť a vkusnosť repertoáru, ako aj ich hudobnú expresivitu.

Tieto kvality podnietili vynikajúcich skladateľov vrátane Johna W. Duarteho, Štěpána Raka a Jorgeho Morela, aby venovali kvartetu diela. Ďalším bohatým zdrojom repertoáru sú ich vlastné aranžmány hudby rôznych období a štýlov. Pražské gitarové kvarteto hrá na strunách Savarez.

Súčasní členovia Pražského gitarového kvarteta sú:

Marek Velemínský

Vedúci kvarteta, študent prof. Jiřího Jirmala a prof. Štěpána Raka, absolvent Pražského konzervatória (1985) a Akadémie múzických umení (1992). Marek je víťazom súťaže v Kutnej Hore (1984) a finalista súťaže „Radio France“ v Paríži (1985).

Václav Kučera

Je absolventom pražského konzervatória (1975) kde študoval u prof. Milana Zelenku. Na Akadémii múzických umení v Bratislave u prof. Jozefa Zsapku získal PhD. titul (2014). Václav je finalistom súťaže „Radio France“ v Paríži (1974). Súčasne  je profesorom gitary na Hudobnej strednej škole v Prahe a vedúcim gitarového oddelenia na Pražskom konzervatóriu.

Patrik Vacík

Narodil sa v roku 1984 v nemeckom Kemptene a vyrastal v Mníchove, kde sa vo svojich jedenástich rokoch začal venovať hre na gitare. Od roku 2000 študoval v triede Václava Kučeru na Pražskom konzervatóriu. Štúdium v Čechách dokončil absolutóriom na Pardubickom konzervatóriu v roku 2006 u Petra Saidla. V tom istom roku sa stal študentom Hudobnej akadémie Franza Liszta vo Weimare, kde pod vedením prof. Thomasa Müller – Peringu v roku 2009 dostal umelecký diplom. V súčasnej dobe pokračuje u rovnakého profesora v postgraduálnom štúdiu pre komornú hru (Aufbau B, Duo s Matějom Fremlom). Zároveň dokončuje doktorandské štúdium na hudobnej fakulte Akadémie múzických umení (HAMU) v Prahe.

Patrick Vacík sa počas svojho štúdia úspešne zúčastnil mnohých národných i medzinárodných súťaži (Guitar Art Festival – Belehrad / Srbsko, John Duarte Competition – Rust / Rakúsko, Concorso Mercatali – Gonzia / Taliansko a ďalšie) a bol pozvaný na veľké množstvo koncertov a festivalov (Praha, Pardubice, Gevelsberg / Nemecko, Najning a Hangzhou / Čina).

Od roku 2010 je profesorom gitary na Pražskom konzervatóriu a vyučuje komornú hru v rámci doktorandského štúdia na HAMU v Prahe

Matěj Freml

Narodil sa v roku 1982 v Teplicach. Gitare sa začal venovať vo svojich ôsmich rokoch u svojho otca Jiřího Fremla na ZUŠ Zruč nad Sázavou. V rokoch 1996 – 2002 navštevoval Gymnázium Jána Nerudy s hudobným zameraním v Prahe v triede Václava Kučery a neskôr konzervatórium v Pardubiciach, kde absolvoval u Petra Saidla. V akademickom roku 2007/2008 sa zúčastnil stáže na Hudobnej akadémii Franza Liszta v nemeckom Weimare v triede prof. Thomasa Müller – Peringu. V roku 2009 ukončil magisterské štúdium na Janáčkovej akadémii múzických umení v Brne v triede prof. Martina Myslivečka a doc.Vladislava Bláhu, ArtD. doktoranské štúdium absolvoval v roku 2012 pod vedením prof. Barbary Willi, PhD. V súčasnosti študuje program Aufbau B – komorná hudba (Duo Siempre Nuevo) na Hudobnej akadémii Franza Liszta vo Weimare u prof. Thomasa Müller – Peringu.

Počas svojho hudobného života sa zúčastnil mnohých medzinárodných súťaží, kde získal veľa významných ocenení (Medzinárodné gitarové bienále Kutná Hora, „Guitar Art Festival“ – Belehrad, „John Duarte Competition“- Rust, „Concorso Mercatali“ – Gorizia, „Guitar Competition J.K.Mertz“ – Bratislava, „Split Guitar Festival“ – Split a dalšie).

Mgr.art. Matěj Freml, PhD. vyučuje na ZUŠ Zruč nad Sázavou a od roku 2012 aj na Janáčkovej akadémií múzických umení v Brne.

Prihlásenie