2022

Stephanie Jones je svetovo uznávaná sólistka a interpretka komornej hudby, ktorá sa špecializuje na klasickú gitaru. Jej detstvo rezonovalo zvukom hudby už od útleho veku. Hrala na mnohých nástrojoch, najskôr na klavíri, cez husle, violu, saxofón a flautu. Oslovila ju však najmä gitara s podmanivou škálou zvukov a veľkou všestrannosťou, ktorá sa rýchlo stala jej prvou …..

Arianna Savall a Petter Udland Johansen založili v roku 2009 v Bazileji vo Švajčiarsku skupinu Hirundo Maris, ktorá sa špecializuje na starú hudbu od stredoveku po barok, ako aj na vlastné kompozície a ranú fúziu. Ich tvorivým jadrom je stredomorská a severská hudba, ovocie ich rozsiahleho hudobného partnerstva. Ako sťahovavý vták sledujú cesty cez moria …..

Účinkoval na mnohých hudobných festivaloch (vrátane Varšavskej jesene, Carintischer Sommer, Menuhin Festival Gstaad, Allegro Vivo, Styriarte, Kwartesencja, Sliezska gitarová jeseň, Nuevo Mundo, Astor Piazzolla Music Festival v Krakove, Gitarre Wien, Wrocław Guitar Festival, Music on Summits , Emanácie). Ako sólista spolupracoval s orchestrami: Národná filharmónia, Krakovská filharmónia, Leopoldinum , Sinfonietta Cracovia , Wrocław Chamber Orchestra …..

Lukáš Sommer je jednou z vedúcich osobností súčasnej generácie mladých skladateľov v Českej republike. Je autorom viac ako štyridsiatich opusov pre rôzne diela. Popri orchestrálnej hudbe (napr. kantáta „Tŕne v závoji“, koncert pre harfu a orchester, Monolit pre dychový orchester a perkusie, koncert pre orchester a ďalšie). Lukáš Sommer sa zameriava na komornú hudbu (napr. Dve …..

Študoval hru na gitare na Konzervatóriu a na VŠMU v Bratislave u prof. Jozefa Zsapku, doktorandské štúdium ukončil dizertačnou prácou na Katedre hudobnej výchovy PF UK. Absolvoval majstrovské kurzy u významných osobností gitarového umenia (A. Carlevaro, L. Brouwer, J. Duarte, M. Mysliveček a ď.), získal niekoľko ocenení na súťažiach doma i v zahraničí (napr. na Radio France v Paríži). V rokoch 1995 …..

Flamenco je umelecká forma, ktorá zahŕňa spev a tanec. Táto forma vznikla fúziou hudobných prvkov typických pre Andalúziu, rómsku a orientálnu hudbu. Vyznačuje sa najmä použitím chromatizmu, melizmami, zmenami tempa a improvizáciou. Zahŕňa všetky témy života – od šťastných po smutné. SEXTETO: Morenito de Triana – Gitara, Tomáš Liška – kontrabas, Václav Greif – klavír, …..

Hre na gitare sa začal venovať v roku 1996. V rokoch 1998 až 2002 študoval na žilinskom Konzervatóriu v triede prof. Dušana Lehotského. Od roku 2002 až do roku 2007 bol poslucháčom AU FMU v Banskej Bystrici v triede Mgr. art. Jána Labanta, ArtD., kde promoval s vyznamenaním a cenou Rektora Akadémie Umení. V roku …..

Vyštudoval Konzervatórium v Bratislave a Vysokú školu múzických umení v Bratislave, v triede prof. Jozefa Zsapku. Vzdelanie si doplnil na mnohých majstrovských kurzov v rámci medzinárodných festivalov po celej Európe, kde študoval pod vedením Costasa Cotsiolisa, Lea Brouwera, Álexa Garrobého, Huberta Käppela, Zorana Dukića, Jorgosa Panetsosa, Alberta Walter Salina, Luisy Walkerovej a iných. Získal niekoľko …..

Prihlásenie