2015

Študoval hru na gitare na Konzervatóriu v Žiline u prof. Dušana Lehotského, po ukončení na Pedagogickej fakulte v Nitre a na VŠMU v Bratislave v triede prof. Jozefa Zsapku. Od roku 1987 vyučuje hru na gitare na Konzervatóriu v Žiline a od roku 1997 aj na Akadémii umení v Banskej Bystrici. V roku 2008 ukončil …..

Hre na gitare sa začal venovať v roku 1996. V rokoch 1998 až 2002 študoval na žilinskom Konzervatóriu v triede prof. Dušana Lehotského. Od roku 2002 až do roku 2007 bol poslucháčom AU FMU v Banskej Bystrici v triede Mgr. art. Jána Labanta, ArtD., kde promoval s vyznamenaním a cenou Rektora Akadémie Umení. V roku …..

Zoskupenie „Peter Tomko kvintet“ vzniklo špeciálne pri príležitosti 5. ročníka gitarového festivalu „Prešovské dni klasickej gitary“. Hlavnou myšlienkou je priblížiť publiku skvosty súčasnej gitarovej literatúry trochu v netradičných nástrojových aranžmánoch, keďže tieto diela boli prevažne písané pre klasickú gitaru. Na koncerte zaznejú skladby od Štepána Raka, Andrewa Yorka, Rolanda Dyensa, Paula Belinatiho, Carla Domeniconiho a …..

V roku 2000 ukončila štúdium na Konzervatóriu v Košiciach, hlavný odbor hra na flaute v triede Mgr. art. Aleny Trnovej a súbežne odbor hra na klavíri v triede Mgr. art. Violy Samborskej. Je niekoľko násobnou laureátkou súťaží slovenských konzervatórií. Aktívne sa zúčastňovala medzinárodných kurzov v triedach Prof. Vladislava Brunnera, Prof. Arnošta Bourka(†2007), Mgr. art. Ulrike …..

Marcin Dylla (nar. 1976 v Chorzowe, Poľsko) sa začal učiť hrať na gitaru od svojich ôsmich rokov v hudobnej škole v Rudé Ślaske. V rokoch 1995 – 2000 študoval na Hudobnej akadémii v Katowciach (prof. Wanda Palacz) a následne na zahraničných školách: Hudobná akadémia v Basileji (prof. Oscar Ghiglia), Hudobná akadémia vo Freiburgu (prof. Sonja …..

Michal je rodákom z Heľpy. Na akordeóne začal hrať ako osemročný. Jeho talent objavila uznávaná ukrajinská pedagogička Lesia Vlachová na Základnej umeleckej škole v Heľpe, neskôr navštevoval triedu Róberta Tatára v Banskej Bystrici. Je absolventom Konzervatória Jána Levoslava Bellu v Banskej Bystrici, kde študoval u Mgr. Igora Vlacha. Vysokú školu ukončil na Akadémii umení v …..

Narodil sa 15.6.1981 v Levoči. V roku 1995 ukončil ZUŠ v Levoči – hra na akordeón /pod vedením Mgr. Dušana Kamenického/ a hra na gitare /pod vedením Mgr. Petra Dubivského/. V roku 2001 absolvoval Konzervatórium v Košiciach v gitarovej triede MgA. Jozefa Haluzu a v roku 2007 absolvoval so získaním ceny Dekana Akadémiu Umení – …..

Prihlásenie