Prešovské dni klasickej gitary 2020

Na základe žiadosti Ústredného krízového štábu v súvislosti so šírením ochorenia CoVID-19 prijalo mesto Prešov preventívne opatrenia: mesto Prešov ruší spoločenské, kultúrne a športové podujatia. Na základe toho Prešovské združenie klasickej gitary oznamuje, že termín konania 10. ročníka medzinárodného festivalu Prešovské dni klasickej gitary (11. – 13. 3. 2020) sa ruší. Organizačný tím účastníkom festivalu už zaplatené účastnícke poplatky pošle späť v čo najkratšom čase. Veríme, že sa nám podarí v budúcnosti nájsť náhradný termín konania festivalu. Za pochopenie ďakujeme

Prešovské združenie klasickej gitary v spolupráci s DJZ Prešov a PKO Prešov Vás pozývajú na X. ročník medzinárodného gitarového festivalu Prešovské dni klasickej gitary, ktorý sa koná v dňoch 11. až 13. marca 2020 v Prešove. Súčasťou festivalu sú majstrovské interpretačné kurzy pod vedením koncertných umelcov a pedagógov:

 

Prihlášky podávajte online najneskôr do 1.3.2020. Pre podrobné informácie o prihláškach prosím kontaktujte p. Tomáša Vaška (tomas.vasko@gfpresov.sk).

Tešíme sa na Vašu účasť

 

Program

Streda 11.3.2020

 

Štvrtok 12.3.2020

 

Piatok 13.3.2020

 

Poplatky

Účasť na celom podujatí (vrátane otváracieho koncertu): 40 €
Len 12.3.2020: 20
Len 13.3.2020: 20

Poplatok za účasť na festivale je možné uhradiť len bezhotovostne bankovým prevodom. Údaje k platbe Vám zašleme e-mailom po podaní prihlášky.

Miesto konania

PKO Čierny orol Prešov
Hlavná 50
080 01 Prešov


Pre účastníkov festivalu je predpokladaný príchod v stredu 11.3.2020 večer pred otváracím koncertom, vo štvrtok 12.3.2020 o 08:00 sa uskutoční prezentácia v PKO Čierny orol v Prešove. Ukončenie prebehne v piatok 13.3.2020 po koncerte.

Upozornenie: Ubytovanie pre účastníkov festivalu na rozdiel od predchádzajúcich ročníkov už nezabezpečujeme. Každý účastník si rezervuje ubytovanie individuálne podľa svojich požiadaviek. Využiť môžete ubytovanie na vysokoškolskom internáte ŠD Budovateľská 13 Prešov (tel.: +421 51 772 24 04), v penzióne Mladosť (tel.: +421 905 166 713), prípadne v iných ubytovacích zariadeniach v Prešove a jeho okolí.

Pozvánku na náš festival si môžete tiež stiahnuť a vytlačiť.

Prihlásenie