2014

Sláčikový orchester Musica Cassovia je zložený z popredných hráčov Štátnej filharmónie Košice. Zaznamenal úspechy nielen na Slovensku, ale aj na zahraničných pódiách v Južnej Kórei, Mexiku, Poľsku a v Maďarsku. Hosťoval na významných medzinárodných hudobných festivaloch (Festival komornej hudby Konvergencie, ISCM New Music Days, Festival židovskej kultúry MAZAL TOV!, Košická hudobná jar, eduMEMA, ARS NOVA …..

Ewa Jabłczyńska a Dariusz Kupiński je duet spájajúci vášeň, unikátnu muzikálnosť a techniku hry na najvyššej úrovni. Mimoriadna hĺbka interpretácie, kvalita zvuku a vkusné aranžmá potvrdzuje že Kupiński Guitar Duo je dnes jedným z najuznávanejších gitarových duetov. Gitaristi sú absolventmi hudobnej akadémie Karola Szymanowskiego v Katowiciach z triedy prof. Aliny Gruszki a prof. Wandy Palacz, …..

Michal je rodákom z Heľpy. Na akordeóne začal hrať ako osemročný. Jeho talent objavila uznávaná ukrajinská pedagogička Lesia Vlachová na Základnej umeleckej škole v Heľpe, neskôr navštevoval triedu Róberta Tatára v Banskej Bystrici. Je absolventom Konzervatória Jána Levoslava Bellu v Banskej Bystrici, kde študoval u Mgr. Igora Vlacha. Vysokú školu ukončil na Akadémii umení v …..

Študovala na Štátnom konzervatóriu a Vysokej škole múzických umení v Bratislave (bakalársky diplom). Magisterský diplom získala roku 2001 v Kanade na Université Laval v Quebecu pod vedením špičkového gitaristu Alvara Pierriho. U toho istého profesora sa v rokoch 2002 – 2003 zdokonaľovala v interpretačnom umení v rámci postgraduálneho štúdia na Universität für Musik und darstellende …..

Dariusz Kupiński vyštudoval hru na gitare v hudobnej akadémii Karla Szymanowského v Katowiciach pod vedením prof. Wanda Palacz. V súčasnosti študuje u prof. Thomasa Müller-Peringa na Hochschule für Musik Franz Liszt vo Weimare. Dariusz Kupiński je laureátom mnohých ocenení z medzinárodných gitarových súťaží v Európe. Vďaka jeho umeleckým úspechom mu boli udelené viaceré ocenenia a …..

Ewa Jabłczyńska sa narodila v poľskom meste Koszalin, kde už ako sedem ročná začala hrať na gitare. V roku 2007 s vyznamenaním ukončila štúdium v Katowiciach na hudobnej akadémii Karla Szymanowskeho pod vedením prof. Aliny Gruszka. V súčasnosti je študentom prof. Thomasa Müller-Peringa na univerzite Universität der Künste in Berlin a pracuje na univerzite Jan …..

Narodil sa 15.6.1981 v Levoči. V roku 1995 ukončil ZUŠ v Levoči – hra na akordeón /pod vedením Mgr. Dušana Kamenického/ a hra na gitare /pod vedením Mgr. Petra Dubivského/. V roku 2001 absolvoval Konzervatórium v Košiciach v gitarovej triede MgA. Jozefa Haluzu a v roku 2007 absolvoval so získaním ceny Dekana Akadémiu Umení – …..

Prihlásenie