Lektori

Stephanie Jones je svetovo uznávaná sólistka a interpretka komornej hudby, ktorá sa špecializuje na klasickú gitaru. Jej detstvo rezonovalo zvukom hudby už od útleho veku. Hrala na mnohých nástrojoch, najskôr na klavíri, cez husle, violu, saxofón a flautu. Oslovila ju však najmä gitara s podmanivou škálou zvukov a veľkou všestrannosťou, ktorá sa rýchlo stala jej prvou …..

Účinkoval na mnohých hudobných festivaloch (vrátane Varšavskej jesene, Carintischer Sommer, Menuhin Festival Gstaad, Allegro Vivo, Styriarte, Kwartesencja, Sliezska gitarová jeseň, Nuevo Mundo, Astor Piazzolla Music Festival v Krakove, Gitarre Wien, Wrocław Guitar Festival, Music on Summits , Emanácie). Ako sólista spolupracoval s orchestrami: Národná filharmónia, Krakovská filharmónia, Leopoldinum , Sinfonietta Cracovia , Wrocław Chamber Orchestra …..

András Csáki sa narodil v Budapešti v roku 1981 a na gitaru začal hrať vo veku 11 rokov. V roku 2007 ukončil štúdium na Akadémii múzických umení Ferenca Liszta, kde bol jeho profesorom József Eötvös. V rokoch 2012/2013 absolvoval postgraduálne štúdium na University of Southern California ako študent Scotta Tennanta. Doktorát získal v roku 2014 …..

Gitaristka, skladateľka a pedagogička Tatiana Stachak absolvovala Vratislavskú akadémiu hudby v triede prof. Piotra Zaleskiho. Vyhrala národné a medzinárodné gitarové súťaže, vrátane 1. miesta na Národnej gitarovej súťaži v Konine (Poľsko, 1990), 2. miesta na Medzinárodnej gitarovej súťaži vo Frosinone (Taliansko, 1991) a 2. miesta na Medzinárodnej gitarovej súťaži v Ingenio ( Španielsko, 1995). V …..

Lukáš Sommer je jednou z vedúcich osobností súčasnej generácie mladých skladateľov v Českej republike. Je autorom viac ako štyridsiatich opusov pre rôzne diela. Popri orchestrálnej hudbe (napr. kantáta Tŕne v závoji, koncert pre harfu a orchester, Monolit pre dychový orchester a perkusie, koncert pre orchester a ďalšie). Sommer sa zameriava na komornú hudbu (napr. Dva …..

Študoval hru na gitare na Konzervatóriu a na VŠMU v Bratislave u prof. Jozefa Zsapku, doktorandské štúdium ukončil dizertačnou prácou na Katedre hudobnej výchovy PF UK. Absolvoval majstrovské kurzy u významných osobností gitarového umenia (A. Carlevaro, L. Brouwer, J. Duarte, M. Mysliveček a ď.), získal niekoľko ocenení na súťažiach doma i v zahraničí (napr. na Radio France v Paríži). V rokoch 1995 …..

Gitarista József Eötvös sa narodil v maďarskom meste Pécz v roku 1962. Študoval na Hudobnej akadémii Franza Liszta vo Weimare ako študent Rolanda Zimmera. Kompozíciu študoval u Franza Justa. József pravidelne koncertuje v niekoľkých krajinách sveta. Hral napríklad v Rakúsku, Českej republike, Grécku, Holandsku, Poľsku, Litve, Nemecku, Rumunsku, Švajčiarsku, Švédsku, Slovensku, Lichtenštajnsku, Japonsku a Singapure. Hráva sólové aj orchestrálne koncerty …..

Marco Tamayo je kubánsky gitarista s rakúskym občianstvom. Je vedúcou osobnosťou vo svete klasickej gitary, víťazom významných medzinárodných súťaží a má za sebou vystúpenia so známymi orchestrami a dirigentmi po celom svete. Talianske noviny „L’ Stampa“ ho dokonca označili za „kráľa gitary“. Marco Tamayo je profesorom na Mozartovej univerzite v Salzburgu, taktiež profesorom na konzervatóriu v meste Klagenfurt, hosťujúcim …..

Yorgos je gitarista a skladateľ súčasne pôsobiaci vo Viedni. Jeho repertoár zahŕňa klasickú hudbu ako aj jeho vlastnú tvorbu. Jeho hudba je zmesou klasickej a jazzovej hudby s prímesou flamenca. Je tiež výrazne ovplyvnená tradičnou gréckou hudbou. Paul Fowles sa vyjadril v magazíne „the Classical Guitar Magazine“, venovanému klasickej gitare: „Yorgos Nousis je všestranný originálny gitarista.“ Jeho skladateľská tvorba zahŕňa …..

Sönke Meinen je akustický gitarista a skladateľ. Patrí mu významné miesto na medzinárodnej gitarovej scéne. Vo svojej hudbe spája virtuóznu „fingerstyle“ techniku ovplyvnenú svetovou jazzovou a klasickou hudbou. Od začiatku jeho pôsobenia na scéne Sönke vyhral niekoľko cien. V roku 2016 získal ocenenia z dvoch najväčších medzinárodných gitarových súťaží. Jedna z nich je široko uznávaná „Guitar …..

Prihlásenie