Lektori

András Csáki sa narodil v Budapešti v roku 1981 a na gitaru začal hrať vo veku 11 rokov. V roku 2007 ukončil štúdium na Akadémii múzických umení Ferenca Liszta, kde bol jeho profesorom József Eötvös. V rokoch 2012/2013 absolvoval postgraduálne štúdium na University of Southern California ako študent Scotta Tennanta. Doktorát získal v roku 2014 …..

Gitaristka, skladateľka a pedagogička Tatiana Stachak absolvovala Vratislavskú akadémiu hudby v triede prof. Piotra Zaleskiho. Vyhrala národné a medzinárodné gitarové súťaže, vrátane 1. miesta na Národnej gitarovej súťaži v Konine (Poľsko, 1990), 2. miesta na Medzinárodnej gitarovej súťaži vo Frosinone (Taliansko, 1991) a 2. miesta na Medzinárodnej gitarovej súťaži v Ingenio ( Španielsko, 1995). V …..

Lukáš Sommer je jednou z vedúcich osobností súčasnej generácie mladých skladateľov v Českej republike. Je autorom viac ako štyridsiatich opusov pre rôzne diela. Popri orchestrálnej hudbe (napr. kantáta Tŕne v závoji, koncert pre harfu a orchester, Monolit pre dychový orchester a perkusie, koncert pre orchester a ďalšie). Sommer sa zameriava na komornú hudbu (napr. Dva …..

Študoval hru na gitare na Konzervatóriu a na VŠMU v Bratislave u prof. Jozefa Zsapku, doktorandské štúdium ukončil dizertačnou prácou na Katedre hudobnej výchovy PF UK. Absolvoval majstrovské kurzy u významných osobností gitarového umenia (A. Carlevaro, L. Brouwer, J. Duarte, M. Mysliveček a ď.), získal niekoľko ocenení na súťažiach doma i v zahraničí (napr. na Radio France v Paríži). V rokoch 1995 …..

Gitarista József Eötvös sa narodil v maďarskom meste Pécz v roku 1962. Študoval na Hudobnej akadémii Franza Liszta vo Weimare ako študent Rolanda Zimmera. Kompozíciu študoval u Franza Justa. József pravidelne koncertuje v niekoľkých krajinách sveta. Hral napríklad v Rakúsku, Českej republike, Grécku, Holandsku, Poľsku, Litve, Nemecku, Rumunsku, Švajčiarsku, Švédsku, Slovensku, Lichtenštajnsku, Japonsku a Singapure. Hráva sólové aj orchestrálne koncerty …..

Marco Tamayo je kubánsky gitarista s rakúskym občianstvom. Je vedúcou osobnosťou vo svete klasickej gitary, víťazom významných medzinárodných súťaží a má za sebou vystúpenia so známymi orchestrami a dirigentmi po celom svete. Talianske noviny „L’ Stampa“ ho dokonca označili za „kráľa gitary“. Marco Tamayo je profesorom na Mozartovej univerzite v Salzburgu, taktiež profesorom na konzervatóriu v meste Klagenfurt, hosťujúcim …..

Yorgos je gitarista a skladateľ súčasne pôsobiaci vo Viedni. Jeho repertoár zahŕňa klasickú hudbu ako aj jeho vlastnú tvorbu. Jeho hudba je zmesou klasickej a jazzovej hudby s prímesou flamenca. Je tiež výrazne ovplyvnená tradičnou gréckou hudbou. Paul Fowles sa vyjadril v magazíne „the Classical Guitar Magazine“, venovanému klasickej gitare: „Yorgos Nousis je všestranný originálny gitarista.“ Jeho skladateľská tvorba zahŕňa …..

Sönke Meinen je akustický gitarista a skladateľ. Patrí mu významné miesto na medzinárodnej gitarovej scéne. Vo svojej hudbe spája virtuóznu „fingerstyle“ techniku ovplyvnenú svetovou jazzovou a klasickou hudbou. Od začiatku jeho pôsobenia na scéne Sönke vyhral niekoľko cien. V roku 2016 získal ocenenia z dvoch najväčších medzinárodných gitarových súťaží. Jedna z nich je široko uznávaná „Guitar …..

Richard Bönde (1970) – absolvent konzervatória v Žiline a UKF v Nitre je v súčasnosti učiteľom gitary na Súkromnej základnej umeleckej škole – Tralaškole v Nitre a zároveň učiteľom gitary na ZUŠ Imricha Godina vo Vrábľoch. Svoju viac ako 27-ročnú pedagogickú prax a bohaté interpretačné skúsenosti využíva pri tvorbe gitarových skladieb viacerých žánrov pre rôzne stupne štúdia gitary. Okrem kompozície sa venuje …..

Gitarista Marco Socías sa narodil v španielskom meste Málaga, kde získal aj svoje prvé hudobné vzdelanie. To ďalej prehlboval účasťou na mnohých majstrovských kurzoch a štúdiom na Musikhochschule v Kolíne nad Rýnom. Medzi významné osobnosti, s ktorými sa počas svojich štúdií stretol, patrí Carmen Gallardo, Antonio Company, José Tomás, José Miguel Moreno, Hubert Kappel a …..

Prihlásenie