Lektori

Mateusz Kowalski patrí medzi významných mladých gitaristov. Predstavuje repertoár od renesancie až po súčasnosť s pozoruhodnou odbornosťou, zmyslom pre štýl a veľkou hudobnou kultúrou. Vystupoval na významných miestach – Musikverein vo Viedni, Veľké divadlo v Šanghaji, v mestách ako New York, Paríž, Budapešť, Londýn. V roku 2019 hral s Varšavskou filharmóniou v hlavnom meste Poľska populárne Concierto …..

Sebastián Montes začal študovať klasickú gitaru u svojho otca. V pätnástich rokoch začal študovať klasickú gitaru na Katedre umenia na Univerzite v Čile pod vedením prof. Luisa Orlandiniho. Licenciát z hudby ukončil v roku 2003 s maximálnym vyznamenaním. Počas tohto obdobia už vystupoval vo veľkých koncertných sálach po celom rodnom Čile. Ako sólista, v duu s Luisom …..

Farebné, výrazné a prirodzené – všetky atribúty, ktoré charakterizujú hru na gitare Katrin Klingeberg, ktorá navštívila svoju prvú lekciu gitary vo veku šiestich rokov. Ako sólistka a členka rôznych komorných telies účinkovala v mnohých krajinách Európy, Južnej Ameriky, USA a v Japonsku. Ešte počas školy začala študovať na Vysokej škole múzických umení v nemeckom Stuttgarte. …..

Pavel Steidl sa narodil v Rakovníku. Na gitaru začal hrať v ôsmich rokoch a jeho prvým učiteľom bol jeho brat. Vyštudoval pražské konzervatórium, kde ho učili okrem iného Milan Zelenka a Arnošt Sádlík. V štúdiu pokračoval na pražskej Akadémii múzických umení, kde študoval pod vedením uznávaného gitarového virtuóza Štěpána Raka. Okrem štúdia zbieral Pavel Steidl …..

Stephanie Jones je svetovo uznávaná sólistka a interpretka komornej hudby, ktorá sa špecializuje na klasickú gitaru. Jej detstvo rezonovalo zvukom hudby už od útleho veku. Hrala na mnohých nástrojoch, najskôr na klavíri, cez husle, violu, saxofón a flautu. Oslovila ju však najmä gitara s podmanivou škálou zvukov a veľkou všestrannosťou, ktorá sa rýchlo stala jej prvou …..

Účinkoval na mnohých hudobných festivaloch (vrátane Varšavskej jesene, Carintischer Sommer, Menuhin Festival Gstaad, Allegro Vivo, Styriarte, Kwartesencja, Sliezska gitarová jeseň, Nuevo Mundo, Astor Piazzolla Music Festival v Krakove, Gitarre Wien, Wrocław Guitar Festival, Music on Summits , Emanácie). Ako sólista spolupracoval s orchestrami: Národná filharmónia, Krakovská filharmónia, Leopoldinum , Sinfonietta Cracovia , Wrocław Chamber Orchestra …..

András Csáki sa narodil v Budapešti v roku 1981 a na gitaru začal hrať vo veku 11 rokov. V roku 2007 ukončil štúdium na Akadémii múzických umení Ferenca Liszta, kde bol jeho profesorom József Eötvös. V rokoch 2012/2013 absolvoval postgraduálne štúdium na University of Southern California ako študent Scotta Tennanta. Doktorát získal v roku 2014 …..

Gitaristka, skladateľka a pedagogička Tatiana Stachak absolvovala Vratislavskú akadémiu hudby v triede prof. Piotra Zaleskiho. Vyhrala národné a medzinárodné gitarové súťaže, vrátane 1. miesta na Národnej gitarovej súťaži v Konine (Poľsko, 1990), 2. miesta na Medzinárodnej gitarovej súťaži vo Frosinone (Taliansko, 1991) a 2. miesta na Medzinárodnej gitarovej súťaži v Ingenio ( Španielsko, 1995). V …..

Lukáš Sommer je jednou z vedúcich osobností súčasnej generácie mladých skladateľov v Českej republike. Je autorom viac ako štyridsiatich opusov pre rôzne diela. Popri orchestrálnej hudbe (napr. kantáta „Tŕne v závoji“, koncert pre harfu a orchester, Monolit pre dychový orchester a perkusie, koncert pre orchester a ďalšie). Lukáš Sommer sa zameriava na komornú hudbu (napr. Dve …..

Študoval hru na gitare na Konzervatóriu a na VŠMU v Bratislave u prof. Jozefa Zsapku, doktorandské štúdium ukončil dizertačnou prácou na Katedre hudobnej výchovy PF UK. Absolvoval majstrovské kurzy u významných osobností gitarového umenia (A. Carlevaro, L. Brouwer, J. Duarte, M. Mysliveček a ď.), získal niekoľko ocenení na súťažiach doma i v zahraničí (napr. na Radio France v Paríži). V rokoch 1995 …..

Prihlásenie