Sláčikový orchester Musica Cassovia je zložený z popredných hráčov Štátnej filharmónie Košice. Zaznamenal úspechy nielen na Slovensku, ale aj na zahraničných pódiách v Južnej Kórei, Mexiku, Poľsku a v Maďarsku. Hosťoval na významných medzinárodných hudobných festivaloch (Festival komornej hudby Konvergencie, ISCM New Music Days, Festival židovskej kultúry MAZAL TOV!, Košická hudobná jar, eduMEMA, ARS NOVA Cassoviae, ANIMA MUNDI – Medzinárodný festival organovej a sakrálnej hudby).

Orchester spolupracoval s významnými dirigentmi a sólistami Milanom Turkovičom, Jozefom Luptákom, Stanom Palúchom, Borisom Lenkom, Milanom Paľom, Marekom Zwiebelom, Júliou Svěcenou, Martinou Masarykovou a ďalšími. Repertoár telesa siaha od diel barokových majstrov až po súčasnú hudbu. Teleso pracovalo pod umeleckým vedením dlhoročného koncertného majstra Šfk Karola Petrócziho. Od roku 2014 prevzal umelecké vedenie Maroš Potokár.

Prihlásenie