Jej hudobné začiatky sú úzko späté s Hudobnou školou v Luboch, kde študovala hru na gitare pod vedením Jaroslava Škopka a Jaroslava Kormundu. Neskôr nadobudla hudobné vzdelanie na Konzervatóriu v Plzni (prof.A. Černý) a na VŠMU v Bratislave, ktorú absolvovala v roku 1995 v triede prof. Jozefa Zsapku. Už počas svojho štúdia získala ocenenia na Medzinárodnej gitarovej súťaži v Kutnej Hore a sólovo vystupovala v Čechách a v zahraničí (Belgicko, Nemecko, Rakúsko). Absolvovala viaceré majstrovské kurzy u popredných gitaristov (V.Mikulka, G.Crosskey, M.Mysliveček).

Od svojho ranného veku sa aktívne venuje komornej hre, čoho doterajším vrcholom je pôsobenie v Bratislavskom gitarovom kvartete. Jeho členkou je od jeho založenia (1995). Súbor úspešne koncertuje po celej Európe (Česká republika, Francúzsko, Grécko, Juhoslávia, Maďarsko, Nemecko, Rakúsko, Severné Írsko, Slovensko, Španielsko, Taliansko) a má za sebou niekoľko nahrávok a vystúpení pre televíziu a rozhlas, ako aj nahrávku CD Recitál (2000). Vďaka Bratislavskému gitarovému kvartetu vznikli aj prvé slovenské kompozície pre štyri gitary. Súbor premiéroval diela výrazných osobností slovenskej hudby Petra Breinera, Vladimíra Godára alebo Ladislava Kupkoviča. Spolu s manželom Martinom realizovali roku 2006 CD nahrávku diel J. K. Mertza pre gitaru a gitarové duo (vyd. Diskant). Táto historicky prvá nahrávka Mertzvých kompozícií na Slovensku zaznamenala pozitívne odozvy v domácej aj zahraničnej odbornej tlači (American Record Guide 07-08/2007).

Okrem koncertnej činnosti je Radka Krajčová činná aj organizačne a pedagogicky. Jej žiaci sú pravidelne oceňovaní na domácich aj medzinárodných súťažiach. V súčasnosti vyučuje na Konzervatóriu v Bratislave.

Prihlásenie