Pavel Steidl sa narodil v Rakovníku. Na gitaru začal hrať v ôsmich rokoch a jeho prvým učiteľom bol jeho brat. Vyštudoval pražské konzervatórium, kde ho učili okrem iného Milan Zelenka a Arnošt Sádlík. V štúdiu pokračoval na pražskej Akadémii múzických umení, kde študoval pod vedením uznávaného gitarového virtuóza Štěpána Raka. Okrem štúdia zbieral Pavel Steidl skúsenosti aj návštevami majstrovských kurzov, ktoré viedli David Russell a Abel Carlevaro. Ďalšie cenné skúsenosti získal účasťou v mnohých súťažiach a na mnohých hudobných festivaloch.

V roku 1982 sa stal víťazom súťaže Radio France de Paris. Tento úspech mu definitívne otvoril cestu k budovaniu medzinárodnej kariéry. Koncertoval vo viac ako tridsiatich krajinách sveta (Kanada, Kuba, Španielsko, Poľsko, Rakúsko, Kostarika, Guatemala, Austrália, Japonsko, Spojené kráľovstvo, Mexiko a mnoho ďalších). Nahral mnoho skladieb svetového repertoáru a českých skladateľov nielen minulosti, ale aj 20. storočia. Pavel Steidl tiež komponuje a svojimi skladbami často obohacuje svoj koncertný repertoár. Taliansky časopis Guitart zaradil jeho meno medzi osem najdôležitejších svetových gitaristov roku 2003 a o dva roky neskôr dostal cenu Classical Guitar Award 2005.

Prihlásenie