Prešovské združenie klasickej gitary

Prešovské združenie klasickej gitary bolo založené 21.júna 2011 a schválené Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky 10.augusta 2011. Prioritou združenia je spopularizovanie klasickej gitary v Prešovskom kraji, podpora a organizácia gitarových koncertov, súťaží, seminárov a festivalov ako sú Prešovské dni klasickej gitary a ďalších podobných podujatí. Hlavným cieľom združenia je vytváranie podmienok a možností pre formálne a neformálne vzdelávanie v oblasti klasickej gitarovej hry a pre rozvoj a šírenie rôznych súvisiacich druhov umenia. Združenie vykonáva svoju činnosť ako nezisková organizácia s právnou subjektivitou a podporuje umelecké činnosti súvisiace so záujmami a potrebami jednotlivcov, súborov a neformálnych zoskupení. Zakladajúci členovia združenia sú Valér Futej, Mgr. Jana Koreňová a Ingrid Michalková.

association

Prihlásenie