V roku 2000 ukončila štúdium na Konzervatóriu v Košiciach, hlavný odbor hra na flaute v triede Mgr. art. Aleny Trnovej a súbežne odbor hra na klavíri v triede Mgr. art. Violy Samborskej. Je niekoľko násobnou laureátkou súťaží slovenských konzervatórií. Aktívne sa zúčastňovala medzinárodných kurzov v triedach Prof. Vladislava Brunnera, Prof. Arnošta Bourka(†2007), Mgr. art. Ulrike Anton, Prof. Raphael Leone. V roku 2004 získala 2. miesto na medzinárodnej súťaži v Londýne. Vysokoškolské štúdium ukončila s cenou rektora v júni 2006 na Akadémii Umení v Banskej Bystrici v triede Prof. Arnošta Bourka. V poslednom ročníku absolvovala ročnú študijnú stáž na „Hochschule für darstelende und kunst Frankfurt am Main“ v Nemecku v triede Prof. Vladislava Brunnera.

Spolupracovala s viacerými poprednými orchestrami ako je Štátna filharmónia Košice, Štátny komorný orchester v Žiline, Capella Istropolitana v Bratislave a Rozhlasový symfonický orchester vo Frankfurte nad Mohanom. V roku 2007 úspešne absolvovala zahraničnú doktorandskú stáž na francúzskom inštitúte „Centre de Musique Baroque“ v Paríži. V júni 2009 ukončila doktorandské štúdium na Akadémii umení v Banskej Bystrici v triede doc. A. Stepanova, Csc. Od roku 2003 pôsobila ako hráč na 1.flautu v Štátnej opere v Banskej Bystrici.

V súčasnosti je zamestnaná v Štátnej filharmónii Košice ako hráč na 1. flautu a pedagogicky pôsobí na Konzervatóriu v Košiciach. Zároveň hosťuje v Štátnom divadle v Košiciach, v Štátnej opere v Banskej Bystrici a v Štátnom komornom orchestri Žilina. Je aktívnou hráčkou sólových aj komorných koncertov nielen na Slovensku. Od septembra 2012 začala pedagogicky pôsobiť a ponúkať flautové kurzy v rámci východného Slovenska.

Prihlásenie