Narodil sa v roku 1984 v nemeckom Kemptenu a vyrastal v Mníchove, kde sa vo svojich 11-tich rokoch začal venovať hre na gitare. Od roku 2000 študoval v triede Václava Kučeru na Pražskom konzervatóriu. Štúdium v Čechách dokončil absolutóriom na Pardubickom konzervatóriu v roku 2006 u Petra Saidla. V tom istom roku sa stal študentom Hochschule für musik FRANZ LISZT vo Weimare, kde pod vedením prof. Thomas Müller-Pering v roku 2009 dostal umelecký diplom. V súčastnej dobe pokračuje u rovnakého profesora v postgraduálnom štúdiu pre komornú hru (Aufbau B, Duo s Matejom Fremlom). Zároveň dokončuje doktorandské štúdium na Hudobnej fakulte Akadémie múzických umení (HAMU) v Prahe.

Patrick Vacík sa počas svojho štúdia úspešne zúčastnil mnohých národných i medzinárodných súťaži (Guitar Art Festival- Belehrad/Srbsko, John Duarte Competition- Rust/Rakúsko, Concorso Mercatali-Gonzia/Taliansko a dalšie) a bol pozvaný na veľké množstvo koncertov a festivalov(Praha, Pardubice, Gevelsberg/SRN, Najning a Hangzhou/Čina).

Od roku 2010 je profesorom gitary na Pražskom konzervatóriu a vyučuje komornú hru v rámci doktorandského štúdia na HAMU v Prahe.

Prihlásenie