Narodil sa 15.6.1981 v Levoči. V roku 1995 ukončil ZUŠ v Levoči – hra na akordeón /pod vedením Mgr. Dušana Kamenického/ a hra na gitare /pod vedením Mgr. Petra Dubivského/. V roku 2001 absolvoval Konzervatórium v Košiciach v gitarovej triede MgA. Jozefa Haluzu a v roku 2007 absolvoval so získaním ceny Dekana Akadémiu Umení – Fakultu múzických umení v Banskej Bystrici pod vedením Doc. Mgr.art. Jána Labanta, ArtD.

Súťažné ocenenia: 1. miesto v krajskej súťaži-Levoča´95, 3. a 2. miesto na súťažiach Slovenských konzervatórií, 5. miesto na medzinárodnej súťaži v ČR-Kutná Hora´2000, Titul laureáta a cena prezidenta SR na súťaži v Dolnom Kubíne´2003

Koncertoval v mnohých krajinách Európy, zúčastnil sa na mnohých hudobných festivaloch v krajinách V-4, Chorvátsku, Nemecku, Taliansku, Švajčiarsku a Lichtenštajnsku. Absolvoval kurzy u osobností ako sú: Jorgos Panetsos, Wolfgang Lendle, Leon Koudelak, Štěpán Rak, Roberto Aussel, John Duarte, Leo Brouwer a Costas Cotsiolis.

Spolupracoval s mnohými inými umelcami a hudobnými telesami, účinkoval ako sólista s akordeónovým orchestrom Košického konzervatória, v telese Due solli – duo s flautou, v zoskúpení interpretujúcom renesančnú a barokovú hudbu-Tomko Quartet, v gitarovom duu Marec-Tomko a mnohých iných. Pravidelne sa zúčastňuje na rôznych umeleckých a kultúrno-spoločenských podujatiach, rovnako ako aj na nahrávkach pre rozhlas a TV. Často spolupracuje aj s umelcami pop, jazz a world-music, Slovenskou filharmóniou – Košice a zúčastňuje sa na projektoch a nahrávaniach klasického, scénického, ako aj komerčného charakteru /Marián Čekovský band, Los Massakeros, Kristína, Twins, Hrdza, Lobo, Observatórium, Rytmus, Ego, Tina, Peter Lipa, Henry Tóth, Emil Frátrik, Marcel Buntaj, Ivan Vereš, Katarína Koščová, Martin Husovský, S2g Band, Jazzabel, Bobova diéta, Smooth company, Lada-vyšívanka, Ingola, Uspávanky, spevácky zbor OMNIA, projekt Svetlo Porozumenia, Poetica musica, Vanesska…/ Venuje sa aj komponovaniu a aranžovaniu hudby v oblasti filmu a divadla. V súčasnosti vyučuje na Súkromnej základnej umeleckej škole, a na dvoch Konzervatóriách v Košiciach.

Prihlásenie