Wroclawské kvarteto bolo založené v roku 1999 Kamilom Bartnikom a Markom Dlugoszom. Do svojho súboru pozvali aj Łukasza Pietrzaka a Bartlomieja Helwinga. Kvarteto debutovalo v roku 2000 počas EURO ART MEETING festivalu vo Wroclawe, kde zahrali “Concierto Andaluz“ od Joaquina Rodriga, spolu s Wroclawským orchestrom, ktorý viedol Jan Stanienda. Vystúpenie malo veľký úspech a kvarteto bolo pozvané na spoluprácu s mnohými ďalšími orchestrami.
Svetová premiéra tohto kvarteta sa odohrala v roku 2001 pri vystúpení “Concierto de Wrocław” napísaného pre 4 gitary a orchester, ktorý v roku 2001 napísal preslávený skladateľ Jaime Zenamon. Hudobníci boli sprevádzaní Wroclawskou filharmóniou, ktorú dirigoval Jacek Rogala.
Ich úspech bol však poznačený dvomi tragickými udalosťami, a to smrťou Łukasza Pietrzaka v roku 2009 a o rok neskôr aj smrťou Marka Dlugosza. Dnes hrá kvarteto v tomto zložení : Michal Bąk, Kamil Bartnik, Bartlomiej Helwing a Anna Pietrzak.
Wroclawské gitarové kvarteto je uznávané pre ich rytmickú precíznosť, ohnivý temperament a ich schopnosť pre vyjadrenie aj tých najjemnejších nuans. Publikum si v ich famóznom prevedení mohlo vypočuť okrem iných aj skladby ako “Concierto Andaluz” od J.Rodriga, “Concierto de Wrocław” od J. Zenamona a “Concierto Iberico” od F. Morrena-Torrobu.

Prihlásenie