Hru na klasickej gitare študoval na ZUŠ M. Š. Trnavského v Trnave v triede Zuzany Balgavej. Konzervatórium vyštudoval u Mgr. Márie Sedlákovej, PhD v Banskej Bystrici.
Neskôr v štúdiách pokračoval na Akadémii umení Fakulte múzických umení v Banskej Bystrici v triede Doc. Mgr. art. Jána Labanta, ArtD. Počas štúdia získal v roku 2001 Laureáta v súťaži – Mladé tváre slovenského jazzu.
Ako pedagóg pôsobil v ZUŠ v Banskej Bystrici, Nitre, na Konzervatóriu v Nitre a Pedagogickej fakulte Univerzity M. Belu v Banskej Bystrici. V súčasnosti vyučuje hru na klasickej gitare a basgitare v ZUŠ M. Š. Trnavského v Trnave.
V rokoch 2009 – 2015 pôsobil ako basgitarista Superstar band v TV Nova, ďalej v rokoch 2011,2012 v RTVS – Legendy popu. Externe spolupracoval s Creative music house, Petrom Lipom, Robom Opatovským, Mishou, Zdenkou Prednou, Katkou Knechtovou, Bluesweiser, Janou Daňovou, Fuse Jazz, Supple People.

Prihlásenie