Hru na bajane vyštudoval vo Ľvove /Ukrajina/. Roky 1972 až 1977 – základná umelecká škola č.5 vo Ľvove, ktorú ukončil s vyznamenaním (Jaroslav Karpjak). V roku 1976 sa stal laureátom krajskej súťaže mladých interpretov v hre na bajane. V roku 1977 prijatý na Ľvovské štátne hudobné učilište (Vladislav Hryhorovič). Na jar 1981 sa stal laureátom XI. Súťaže mladých bajanistov Ruska v meste Uľjanovsk. V tom istom roku ukončil učilište s vyznamenaním a bol prijatý na Akadémiu Umení. V roku 1984 sa stal laureátom II. Republikánskej súťaže bajanistov Ukrajiny a  laureátom II. Všezväzovej súťaže bajanistov. V roku 1986 ukončil plný kurz vysokej školy (Anatolij Onufrijenko).
Od roku 1985 pracoval ako učiteľ hry na bajane a dirigovania vo Ľvovskom štátnom hudobnom učilišti. Od roku 1998 pôsobí ako učiteľ hry na bajane a  dirigent komorného orchestra na Konzervatóriu J. L. Bellu v Banskej Bystrici.

Prihlásenie