Študoval hru na gitare na Konzervatóriu v Žiline u prof. Dušana Lehotského, po ukončení na Pedagogickej fakulte v Nitre a na VŠMU v Bratislave v triede prof. Jozefa Zsapku. Od roku 1987 vyučuje hru na gitare na Konzervatóriu v Žiline a od roku 1997 aj na Akadémii umení v Banskej Bystrici. V roku 2008 ukončil na VŠMU doktorandské štúdium a v roku 2011 habilitoval za docenta na FMU AU v Banskej Bystrici.

Ján Labant získal niekoľko ocenení na národných i medzinárodných súťažiach, zúčastnil sa gitarových festivalov a majstrovských kurzov v Maďarsku, Poľsku, Nemecku a Belgicku. Konzervatórium v Žiline absolvoval skladbou Concierto de Aranjuez od J. Rodriga za sprievodu Štátneho komorného orchestra v Žiline a bol vyhlásený za najlepšieho absolventa konzervatória za rok 1982.

Od roku 1983 je 30 rokov umeleckým riaditeľom a interpretom festivalu “Cithara aediculae” v Nitre. Okrem Slovenska a Čiech koncertoval v Poľsku, Maďarsku, Bulharsku, Španielsku, Francúzsku, Rakúsku, Nemecku, Anglicku a v Austrálii. Nahráva pre rozhlas, venuje sa i komornej hre (s flautou – J. Figura, gitarové duo La Barre s Petrom Remeníkom a gitarové duo a trio s Mariánom Budošom – semiakustická gitara a Ivanou Trošelj – spev – obaja z Austrálie), spolupracuje s orchestrami. Nahral 5 CD platní.

Viedol majstrovské kurzy na festivaloch a konzervatóriách na Slovensku, v Čechách, Poľsku, Francúzsku a na vysokých školách v Austrálii (Melbourne, Canberra). Býva často pozývaný za člena porôt v domácich i zahraničných súťažiach. Spolupracuje so skladateľom a gitaristom Mariánom Budošom, ktorý žije 22 rokov v Austrálii. Pravidelne pre J. Labanta komponuje a venuje mu svoje skladby.

Prihlásenie