Študoval hru na gitare na Konzervatóriu a na VŠMU v Bratislave u prof. Jozefa Zsapku, doktorandské štúdium ukončil dizertačnou prácou na Katedre hudobnej výchovy PF UK. Absolvoval majstrovské kurzy u významných osobností gitarového umenia (A. Carlevaro, L. Brouwer, J. Duarte, M. Mysliveček a ď.), získal niekoľko ocenení na súťažiach doma i v zahraničí (napr. na Radio France v Paríži).

V rokoch 1995 – 2010 bol členom Bratislavského gitarového kvarteta, s ktorým koncertoval na najvýznamnejších európskych festivaloch. Jeho hru si možno vypočuť na CD Musica Academica (Slovart Records), Bratislava Guitar Quartet (Akcent) a Šeban – Godár – Breiner – Kolkovič (Hevhetia). Po obmedzení koncertných aktivít (zo zdravotných dôvodov) sa od roku 2010 venuje najmä pedagogickej a lektorskej činnosti.

Vyučuje na ZUŠ F. Oswalda v Bratislave, na Súkromnom konzervatóriu Dezidera Kardoša a Katedre hudobnej výchovy PdF Univerzity Komenského. Jeho žiaci získavajú ocenenia na národných aj medzinárodných súťažiach.

Prihlásenie