Lukáš Sommer je jednou z vedúcich osobností súčasnej generácie mladých skladateľov v Českej republike. Je autorom viac ako štyridsiatich opusov pre rôzne diela. Popri orchestrálnej hudbe (napr. kantáta Tŕne v závoji, koncert pre harfu a orchester, Monolit pre dychový orchester a perkusie, koncert pre orchester a ďalšie). Sommer sa zameriava na komornú hudbu (napr. Dva strunové kvartetá, Klavírne Trio „Xcape“, Labyrint – Sonáta pre čembalo, Cigán a Odysea).

Ďalšou líniou Sommerovej tvorby je vokálna hudba – často využívajúca texty súčasných básnikov (napr. piesňový cyklus Mys, Plávajúci ostrov, melodráma Nikto ma už dlho nehladil, Pieseň šibenice, Abecedy).
Špeciálne miesto medzi jeho dielami má opera Ela, Hela a Stop (na libreto hry Václava Havla). Lukáš skladá tiež pre deti – detská opera Hercules a muzikál Sindibad.
V roku 2011 na žiadosť festivalu Pražská jar napísal Koncert pre flautu List môjmu otcovi a stal sa tak najmladším skladateľom v histórii festivalu.
V roku 2017 vyhral medzinárodnú skladateľskú súťaž „Concorso Novaro“ v talianskej Firenze. Predseda poroty Krzystof Penderecki udelil Sommerovej kompozícii „La fine del Tempo“ prvú cenu, cenu kritika a cenu verejnosti.
V roku 2018 Sommer napísal operu „Časoplet“ pre 100. výročie Českej republiky. Jeho kompozícia „Slávnostné husle“ pre 10 huslí a orchester bola nominovaná na prestížnu cenu „Classic Prague Awards“ v kategórii súčasná kompozícia roku 2018.

Úplne samostatnou kapitolou Sommerovej hudby sú jeho jedinečné autorské gitarové recitály, ktoré obsahujú približne 20 opusov. Každý recitál vychádza ako časový dokument; každá skladba má špecifický príbeh o svojom pôvode, ktorý je často spájaný s rôznym českým náradím výrobcov gitár.

V roku 2015 prestížne vydavateľstvo „William recording“ vydalo Sommerove súčasné CD Savana, ktoré zahŕňa jeho predchádzajúci kompozičný štýl. Minulý rok hral na hudobných festivaloch v Chicagu, New Delhi, Taliansku, Luxembursku a Poľsku. Tento január predstavil svoj recitál v Kennedyho centre vo Washingtone.

Prihlásenie