Bratislavské gitarové kvarteto je jedinečným súborom, ktorý na koncertnej scéne pôsobí od roku 1995. Kvarteto sa úspešne presadilo na medzinárodnej úrovni, čo potvrdzujú pozvania na hudobné festivaly, recitálové programy, hosťovania v rozhlasoch a televíziách, či mnohé realizované CD platne.

Okrem toho, že súbor dostal pozvania na medzinárodné gitarové festivaly (v Českej republike, Grécku, Maďarsku, Rakúsku, Slovensku, Srbsku, Veľkej Británii), je častým hosťom významných hudobných festivalov (Bratislavské hudobné slávnosti, Epoché, Mitte-Europa, Musica Nobilis), či koncertov v rámci renomovaných hudobných scén (Slovenská filharmónia, Rudolfinum Praha, Košická filharmónia, ŠKO Žilina…). Taktiež účinkuje v rámci vlastných recitálových programov o.i. v európskych metropolách Madride, Paríži, Prahe, Viedni.

Spomedzi úspešných projektov si kvarteto cení i početnú spoluprácu s orchestrami (Capella Istropolitana, ŠKO Žilina, Musica Cassovia…) a dirigentmi (Breiner, Dohnányi, Esteban, Mareček, Potokár), vďaka čomu zazneli viaceré koncertantné diela pre gitarové kvarteto a orchester (Breiner, Burlas, Gismonti – Brouwer, Rodrigo). Súbor si váži aj blízky umelecký kontakt so skladateľskými osobnosťami domácej i zahraničnej scény, spomedzi ktorých vynikajú Peter Breiner, Leo Brouwer, Martin Burlas, Mathias Duplessy, Vladimír Godár, Pavol Malovec, Apostolos Paraskevas.

Medzi nahrávkami dominujú Recital (Akcent, 2000), Šeban – Godár – Breiner – Kolkovič (Hevhetia, 2009) a Slovak music for guitar quartet (Diskant, 2011), ktoré zahŕňajú viaceré svetové premiéry diel slovenských skladateľov, venovaných súboru (Breiner, Burlas, Krák Malovec…).

Repertoár súboru tvoria originálne kompozície hudby 20. storočia, ktoré sú aj jadrom aktuálneho programu zameraného na pôvodnú hudbu pre gitarové kvarteto (Assad, Brouwer, Duplessy, Malovec, Nousis, York…). Druhou časťou repertoáru sú početné úpravy širokého spektra hudby vrátane hudby renesancie, baroka, romantizmu i 20. storočia (Byrd, Praetorius, Carulli, Bizet, de Falla, Stravinskij…)

Prihlásenie