Účinkoval na mnohých hudobných festivaloch (vrátane Varšavskej jesene, Carintischer Sommer, Menuhin Festival Gstaad, Allegro Vivo, Styriarte, Kwartesencja, Sliezska gitarová jeseň, Nuevo Mundo, Astor Piazzolla Music Festival v Krakove, Gitarre Wien, Wrocław Guitar Festival, Music on Summits , Emanácie). Ako sólista spolupracoval s orchestrami: Národná filharmónia, Krakovská filharmónia, Leopoldinum , Sinfonietta Cracovia , Wrocław Chamber Orchestra Vratislavia , Concerto Avenna , Capella Bydgostiensis , Camerata Nova , Fresco Sonare a Chopin Academia Orchestra . Účinkoval aj s komornými hudobníkmi Národnej filharmónie, Kráľovským sláčikovým kvartetom a súborom Wiener Instrumentalsolisten a ako člen New ensemble Tango Bridge a New Art Ensemble . Je tiež spoluzakladateľom a členom medzinárodného gitarového kvarteta Guitar 4mation , špecializujúceho sa na interpretáciu hudby 20. a 21. storočia, vrátane, okrem iného, súčasnej hudby a jazzového repertoáru. Je tiež členom kapely Hirundo Maris, ktorú založili Arianna Savall a Petter Udland Johansen (nahrávky CD: „Il Viaggio d’Amore“ , 2015, The Wind Rose , 2017, Poésie et musique, 2021).

V roku 2020 vydal Michał Nagy sólový album s názvom Fughetta , ktorý obsahuje jemu venovanú titulnú skladbu Pawla Szymańského a diela B. Brittena, S. Gubajdulina a A. Tansmana. Album bol nominovaný na cenu Fryderyk 2021. M. Nagy uviedol premiéry diel vr. Sergia Assad, Paweł Szymański, Gunter Schneider, Bartłomiej Budzyński a Stefan Soewandi.

Michał Nagy účinkuje aj v duete s gitaristom Marcinom Siatkowskim, huslistom Pawlom Wajrakom, bandoneonistom Klaudiuszom Baranom a hobojistom Arkadiuszom Krupom, s ktorým nahral sonáty Domenica Scarlattiho v originálnej úprave pre hoboj a gitaru (vyd. Agencja Artystyczna GAP, 2015). M. Nagy realizoval nahrávky aj pre Poľský rozhlas a televíziu, Bayerischer Rundfunk a ZDF. Je tiež autorom mnohých úprav pre sólovú gitaru a s komornými súbormi. Spolupracoval s Poľským hudobným vydavateľstvom a vydavateľstvom Euterpe.

Nahrával okrem iného pre firmy: Sony Music (cena Fryderyk 2002 za album „ Piazzolla Tango “ v kategórii Album roka – komorná hudba), Dux (nominácia na Fryderyk 2000 za album Micropiezas v duete s M.Siatkowskim), Polskie Nagrania Edition a Gramola Vienna(pulse.sound.joy.heart., Sonada de Alma, Trans4mation – Guitar 4mation).

Narodil sa vo Varšave. Študoval na Hudobnej akadémii vo Varšave a na viedenskom konzervatóriu. Jeho učiteľmi boli Janusz Raczyński, Marcin Zalewski, Ryszard Bałauszko a Heinz Wallisch. Je laureátom medzinárodných gitarových súťaží vo Fiuggi, Gdansku, Krakove a Tychy. Dvakrát bol štipendistom Kultúrnej nadácie. Je laureátom ceny Malopoľska „Ars Quaerendi“ a odznaku ministra kultúry a národného dedičstva „Zaslúžilý o poľskú kultúru“. Profesor hudobného umenia, pedagóg na Hudobnej akadémii K. Pendereckého v Krakove. Od roku 2008 je umeleckým riaditeľom International Guitar Workshop a Terra Artis Festival v Lanckorone.

Michał Nagy hrá na gitarách Maria Rosazzu Ferrarisa a Petra Matouška, používa struny D’Addario.

Prihlásenie