Partneri

 

visegradfundFestival je spolufinancovaný vládami Českej republiky, Maďarska, Poľska a Slovenska prostredníctvom vyšehradských grantov z Medzinárodného vyšehradského fondu (MVF). Hlavným poslaním a cieľom projektových aktivít MVF je podporovať vyšehradskú identitu, priateľstvo a úzku spoluprácu krajín a väzby medzi obyvateľmi regiónu. Z prostriedkov fondu sú financované spoločné projekty v oblasti kultúry, vedy, výskumu, vzdelávania, výmeny umelcov a mladých ľudí, či projekty na podporu cezhraničnej spolupráce a rozvoja cestovného ruchu, ako aj individuálne štipendiá a umelecké rezidencie. Ďalšie informácie o Medzinárodnom vyšehradskom fonde možno nájsť na stránke www.visegradfund.org.

 

fpuOrchester Sinfonia Carpathia tvoria absolventi z poľských a zahraničných univerzít. Tento orchester funguje pod záštitou Karpatskej umeleckej asociácie. Cieľom tejto asociácie je podporovať hudbu a generáciu mladých hudobníkov a umelcov v Poľsku ako aj v zahraničí. Ich poslaním je vytvoriť ambiciózne a profesionálne zoskupenie ktorého základom je vášeň pre hudbu. Základným zložením Karpatského orchestra je sláčikový orchester, ktorý v prípade väčších udalostí býva rozšírený o ďalšie hudobné nástroje. Orchester je otvorený rôznorodému repertoáru, od klasickej hudby až po jedinečnú filmovú a inú zábavnú hudbu. Výsledkom ich umeleckej práce sú koncerty, ktoré im ako hudobníkom dávajú príležitosť predstaviť svoje zručnosti a divákom získať hudobné zážitky na najvyššej úrovni. Orchester Karpatia má za sebou koncerty doma i v zahraničí a zúčastňuje sa na festivaloch a podujatiach vážnej hudby. Má za sebou televízne nahrávanie a nahrávanie vlastného CD. Viac na www.facebook.com/ASCarpathian

 

fpuPražské gitarové kvarteto bolo založené na Pražskom konzervatóriu hudby v roku 1984 a čoskoro získalo uznanie divákov doma i v zahraničí. Ako prvotriedny súbor ktorého jednotlivými členmi sú laureáti medzinárodných súťaží, sa kvarteto úspešne objavilo na mnohých hudobných a gitarových festivaloch v celej Európe, USA a na Strednom východe. Počas svojej tridsaťročnej existencie urobilo PGQ veľa rozhlasových a televíznych nahrávok a niekoľko CD. Viac na www.pgq.cz

 

fpuFond na podporu umenia je verejnoprávna inštitúcia zabezpečujúca podporu umeleckých aktivít, kultúry a kreatívneho priemyslu. Fond nahrádza podstatnú časť dotačného systému ministerstva kultúry a je nezávislý od ústredných orgánov štátnej správy, pričom jeho hlavným poslaním je podpora „živého“ umenia a kultúry. Fond poskytuje finančné prostriedky najmä na tvorbu, šírenie a prezentáciu umeleckých diel; podporu medzinárodnej spolupráce; na vzdelávacie programy v oblasti umenia, kultúry a kreatívneho priemyslu; na štipendiá pre fyzické osoby, ktoré sa tvorivo, či výskumne podieľajú na rozvoji umenia a kultúry.

 

hudobny-fondHudobný fond je národnokultúrna verejnoprávna inštitúcia zriadená zákonom o umeleckých fondoch. Fond podporuje tvorivú činnosť v oblasti slovenského hudobného umenia, vydáva CD slovenských skladateľov a koncertných umelcov vo vlastnom vydavateľste, vyrába notové materiály a vykonáva ďalšie činnosti nevyhnutné pre uvádzanie pôvodných diel do života. Fond spravuje najväčší archív slovenskej hudby a zabezpečuje zapožičiavanie diel slovenských autorov na koncertné ako aj študijné účely. Hudobný fond tiež každoročne udeľuje ceny za významné výkony a dlhoročný prínos v oblasti vážnej hudby, folklóru, džezu a dychovej hudby na základe návrhov profesijných združení a odborných komisií.

 

mesto-presovVďaka čulému hudobnému životu a úspechom prešovskej hudobnej produkcie si mesto Prešov vyslúžilo prezývku “mesto hudby” už dávnejšie. Mnohí prešovskí hudobníci však nepôsobia len v rámci rodného mesta či regiónu, ale úspechy žnú aj v rámci celého Slovenska, okolitých štátov, či dokonca Európy. K hudobnému životu mesta Prešov, v minulosti i dnes, však neprispieval len počet mainstreamovo úspešných hudobníkov, ale aj menej známe skupiny, mnohé koncertné miestnosti a kluby, rockové prehliadky kapiel s dlhoročnou tradíciou a festivaly a iné kultúrne podujatia ktoré mesto podporuje.

 

polsky-institutÚlohou inštitútu je šírenie informácií o Poľsku, popularizácia výsledkov poľskej kultúry a vedy, podporovanie spolupráce medzi Poľskom a Slovenskom v oblasti kultúry, vedy a školstva, prehlbovanie priateľských poľsko-slovenských vzťahov. Poľský inštitút patrí medzi najaktívnejšie zahraničné kultúrne organizácie na Slovensku. Drvivá väčšina podujatí, na ktorých sa zúčastňujú poľskí umelci alebo sa prezentuje poľská kultúra či veda, sa koná s organizačno-finančnou pomocou inštitútu. Podujatia inštitútu sa nekonajú len v Bratislave, ale aj v Košiciach, Žiline, Banskej Bystrici, Prešove a v iných slovenských mestách.

 

pskJednou z úloh Prešovského samosprávneho kraja v oblasti kultúry je utváranie podmienok na tvorbu, prezentácia a rozvoj kultúrnych hodnôt a aktivít v rámci svojho územia. Prešovský samosprávny kraj poskytuje dotáciu z vlastných príjmov v oblasti kultúry na tvorbu, rozvoj, ochranu, obnovu a prezentáciu duchovných a kultúrnych hodnôt. Prostredníctvom tejto dotácie Prešovský samosprávny kraj podporil aj festival Prešovské dni klasickej gitary.

 

pisPIS je skratkou názvu Prešovský informačný server. Portál je prevádzkovaný spoločnosťou VÁDIUM – IT s.r.o. , ktorá sa od roku 1996 zameriava na informačné technológie a informačné systémy, ale aj na informácie v širšom slova zmysle. Hlavnou oblasťou činnosti spoločnosti je tvorba a prevádzka internetových denníkov, elektronických obchodov, virtuálnych galérií ale aj bežných internetových prezentácií a činnosti s tým súvisiacich ako napr. webhosting a serverhousing.

 

povecernikMediálny partner festivalu. Prešovský Večerník – Prvý nezávislý súkromný denník na Slovensku – Spravodajstvo a aktuality z Prešova a okolia.

 

pkoK PKO Prešov neodmysliteľne patrí 6 kultúrnych stredísk, ktoré poskytujú priestor pre tanečné a hudobné súbory PKO a na kultúrne, športové a spoločenské vyžitie obyvateľov jednotlivých častí mesta. Základnou osou činnosti parku kultúry a oddychu je združovanie ľudí do záujmových skupín v rámci kultúrnej činnosti.

 

Prihlásenie