Lektori

Jej hudobné začiatky sú úzko späté s Hudobnou školou v Luboch, kde študovala hru na gitare pod vedením Jaroslava Škopka a Jaroslava Kormundu. Neskôr nadobudla hudobné vzdelanie na Konzervatóriu v Plzni (prof.A. Černý) a na VŠMU v Bratislave, ktorú absolvovala v roku 1995 v triede prof. Jozefa Zsapku. Už počas svojho štúdia získala ocenenia na …..

Fernando de Lima sa narodil v São Bento Abade, v štáte Minas Gerais v Brazílii. Ovplyvnený rodinnou hudobnou tradíciou začal už v šiestich rokoch hrať na brazílsky folklórny nástroj viola caipira. Gitaru začal študovať v Suzane u Luiza Carlosa da Silva, v São Paulo. V roku 1996 začal študovať na konzervatóriu „Marceliano Braga“ v meste …..

Narodila sa v Paysandú, Uruguay v roku 1982 a pochádza z rodiny významných umelcov. Jej rodičia Julio Siqueira a Raquel Franco, obaja lektori klasickej gitary, ju od útleho veku viedli k hre na gitaru. Už v 15-tich rokoch vďaka tomu vyhrala prvú cenu v národnej gitarovej súťaži. Študovala v Paysandú u Huga Acosta a v …..

Marcin Dylla (nar. 1976 v Chorzowe, Poľsko) sa začal učiť hrať na gitaru od svojich ôsmich rokov v hudobnej škole v Rudé Ślaske. V rokoch 1995 – 2000 študoval na Hudobnej akadémii v Katowciach (prof. Wanda Palacz) a následne na zahraničných školách: Hudobná akadémia v Basileji (prof. Oscar Ghiglia), Hudobná akadémia vo Freiburgu (prof. Sonja …..

Michal je rodákom z Heľpy. Na akordeóne začal hrať ako osemročný. Jeho talent objavila uznávaná ukrajinská pedagogička Lesia Vlachová na Základnej umeleckej škole v Heľpe, neskôr navštevoval triedu Róberta Tatára v Banskej Bystrici. Je absolventom Konzervatória Jána Levoslava Bellu v Banskej Bystrici, kde študoval u Mgr. Igora Vlacha. Vysokú školu ukončil na Akadémii umení v …..

Študovala na Štátnom konzervatóriu a Vysokej škole múzických umení v Bratislave (bakalársky diplom). Magisterský diplom získala roku 2001 v Kanade na Université Laval v Quebecu pod vedením špičkového gitaristu Alvara Pierriho. U toho istého profesora sa v rokoch 2002 – 2003 zdokonaľovala v interpretačnom umení v rámci postgraduálneho štúdia na Universität für Musik und darstellende …..

Dariusz Kupiński vyštudoval hru na gitare v hudobnej akadémii Karla Szymanowského v Katowiciach pod vedením prof. Wanda Palacz. V súčasnosti študuje u prof. Thomasa Müller-Peringa na Hochschule für Musik Franz Liszt vo Weimare. Dariusz Kupiński je laureátom mnohých ocenení z medzinárodných gitarových súťaží v Európe. Vďaka jeho umeleckým úspechom mu boli udelené viaceré ocenenia a …..

Ewa Jabłczyńska sa narodila v poľskom meste Koszalin, kde už ako sedem ročná začala hrať na gitare. V roku 2007 s vyznamenaním ukončila štúdium v Katowiciach na hudobnej akadémii Karla Szymanowskeho pod vedením prof. Aliny Gruszka. V súčasnosti je študentom prof. Thomasa Müller-Peringa na univerzite Universität der Künste in Berlin a pracuje na univerzite Jan …..

Narodil sa 15.6.1981 v Levoči. V roku 1995 ukončil ZUŠ v Levoči – hra na akordeón /pod vedením Mgr. Dušana Kamenického/ a hra na gitare /pod vedením Mgr. Petra Dubivského/. V roku 2001 absolvoval Konzervatórium v Košiciach v gitarovej triede MgA. Jozefa Haluzu a v roku 2007 absolvoval so získaním ceny Dekana Akadémiu Umení – …..

Narodil sa v roku 1984 v nemeckom Kemptenu a vyrastal v Mníchove, kde sa vo svojich 11-tich rokoch začal venovať hre na gitare. Od roku 2000 študoval v triede Václava Kučeru na Pražskom konzervatóriu. Štúdium v Čechách dokončil absolutóriom na Pardubickom konzervatóriu v roku 2006 u Petra Saidla. V tom istom roku sa stal študentom …..

Prihlásenie