2013

Hre na gitare sa začal venovať v roku 1996. V rokoch 1998 až 2002 študoval na žilinskom Konzervatóriu v triede prof. Dušana Lehotského. Od roku 2002 až do roku 2007 bol poslucháčom AU FMU v Banskej Bystrici v triede Mgr. art. Jána Labanta, ArtD., kde promoval s vyznamenaním a cenou Rektora Akadémie Umení. V roku …..

Gitarové duo Siempre Nuevo bolo založené v októbri 2007 dvoma vynikajúcimi českými gitaristami Matejem Fremlom (1982) a Patrickom Vacíkom (1984). V tomto období obidvaja študovali na Hochschule fur Musik FRANZ LISZT v nemeckom Weimaru. Kde dostavali svoje prvé hodiny komornej hudby u prof.Thomasa Muller-Peringa a prof. Mathisa Christopha. Teraz študujú vo Weimare najvyššie dosiahnutelné štúdium …..

Branislav Krajčo „Flaco de Nerja“ sa narodil v Bratislave. Prvý kontakt s gitarou má v 13-tich rokoch, keď spoznáva flamenco, v ktorom nachádza svoje vyjadrenie a inšpiráciu. Už ako 16-násťročný koncertuje po prvýkrát pred publikom vo svojom rodnom meste. V nasledujúcich rokoch cestuje do Granady, kde absolvuje kurz u flamenkového majstra Emilia Mayu. Od tohto …..

Narodil sa 15.6.1981 v Levoči. V roku 1995 ukončil ZUŠ v Levoči – hra na akordeón /pod vedením Mgr. Dušana Kamenického/ a hra na gitare /pod vedením Mgr. Petra Dubivského/. V roku 2001 absolvoval Konzervatórium v Košiciach v gitarovej triede MgA. Jozefa Haluzu a v roku 2007 absolvoval so získaním ceny Dekana Akadémiu Umení – …..

Narodil sa v roku 1984 v nemeckom Kemptenu a vyrastal v Mníchove, kde sa vo svojich 11-tich rokoch začal venovať hre na gitare. Od roku 2000 študoval v triede Václava Kučeru na Pražskom konzervatóriu. Štúdium v Čechách dokončil absolutóriom na Pardubickom konzervatóriu v roku 2006 u Petra Saidla. V tom istom roku sa stal študentom …..

Gitarovému umeniu sa priučil v triede Mgr. Iwony Bodziak (Štátna hudobná škola 1. a 2. stupňa v Sanoku). Pokračoval u Prof. Piotra Zaleskiego (Akadémia Muzyczna vo Wroclaw), Prof. Luisa Ignatiusa Galla (Conservatorium Hogeschool Enschede, Holandia) a svoje znalosti zdokonaľoval na mnohých majstrovských kurzoch v Poľsku a v zahraničí u svetovo uznávaných virtuózov a skladateľov. Kamil …..

Narodil sa v roku 1982 v Teplicích. Gitare sa začal venovať vo svojich 8 rokoch u svojho otca Jiřího Fremla na ZUŠ Zruč nad Sázavou. V rokoch 1996-2002 navštevoval Gymnázium Jána Nerudy s hudobným zameraním v Prahe, v triede Václava Kučery a neskôr konzervatórium v Pardubiciach, kde absolvoval u Petra Saidla. V akademickom roku 2007/2008 …..

Prihlásenie