2018

Matej sa narodil v Šaci (okres Košice). Pochádza z hudobníckej rodiny. Obidvaja rodičia pracovali v prešovskom divadle Jonáša Záborského čo by sólisti spevohry. Hudbe sa začal venovať v rannom veku okolo 5tich rokov a v tom istom čase nastúpil aj na Základnú Umeleckú Školu. Štúdium však vo veku 15 rokov zanechal a namiesto konzervatória sa …..

Rodák z Humenného, absolvoval Konzervatórium v Košiciach, v štúdiách pokračoval na VŠMU v Bratislave (odbor orchestrálne dirigovanie). Po skončení štúdií pôsobil ako dirigent v DJZ Prešov, v súčasnosti je pedagógom na Konzervatóriu v Košiciach. Je aktívny ako aranžér-skladateľ pohybujúci sa v rôznych žánroch, rovnako aktívne sa venuje umeleckému účinkovaniu ako inštrumentalista (klavír, flauta saxofón) príležitostne …..

Ján Králik, 1974, Bojnice 1995-96 : Súkromné štúdium, Gitara, Adriana Krchňavá 1997-99 : Konzervatórium D. Kardoša v Topoľčanoch, Gitara, Jerzy Lebida 1998-2000 : Zuš Handlová, Kompozícia, Milan Vodrážka, Jozef Varga 2000-2005 : Konzervatórium J.L. Bellu v Banskej Bystrici, Gitara, Miloš Slobodník, Mária Sedláková 2005-2010 : Akadémia Umení v Banskej Bystrici, kompozícia, Egon Krák 2011-2012 : …..

Vybubnoval som sa na tento svet roku 1984 v krásnom meste Prešov na východnom Slovensku. Vyrastal som spolu s mladšími bratmi a tvorili sme súrodenecké trio: Stanislav, Rastislav, Branislav. Otec Peter nás už od útleho detstva viedol k hudbe. Vďaka nemu som sa naučil vnímať a počúvať, byť trpezlivý a zotrvať v tom, čo milujem. …..

Štátna filharmónia Košice (ŠfK) bola založená v roku 1968 ako druhý profesionálny symfonický orchester koncertného typu na Slovensku. Prvý koncert novovzniknutého telesa sa uskutočnil v apríli 1969 pod vedením vtedajšieho šéfdirigenta Bystríka Režuchu. ŠfK v krátkom čase dosiahla uznanie odborníkov i verejnosti a stala sa jedným z popredných reprezentantov slovenského interpretačného umenia doma i v …..

Hru na gitare začal študovať na Ľudovej škole umenia v Banskej Bystrici (Jozef Štrupel), v štúdiách pokračoval na Konzervatóriu v Žiline (Dušan Lehotský) a na VŠMU v Bratislave (Prof. Jozef Zsapka). Už počas štúdií získal viacero ocenení na domácich a medzinárodných gitarových súťažiach (súťaž študentov konzervatórií, Laurát Medzinárodného bienále gitarovej súťaže Kutná Hora, 1. miesto …..

Michal je rodákom z Heľpy. Na akordeóne začal hrať ako osemročný. Jeho talent objavila uznávaná ukrajinská pedagogička Lesia Vlachová na Základnej umeleckej škole v Heľpe, neskôr navštevoval triedu Róberta Tatára v Banskej Bystrici. Je absolventom Konzervatória Jána Levoslava Bellu v Banskej Bystrici, kde študoval u Mgr. Igora Vlacha. Vysokú školu ukončil na Akadémii umení v …..

Narodil sa 15.6.1981 v Levoči. V roku 1995 ukončil ZUŠ v Levoči – hra na akordeón /pod vedením Mgr. Dušana Kamenického/ a hra na gitare /pod vedením Mgr. Petra Dubivského/. V roku 2001 absolvoval Konzervatórium v Košiciach v gitarovej triede MgA. Jozefa Haluzu a v roku 2007 absolvoval so získaním ceny Dekana Akadémiu Umení – …..

Prihlásenie